Anläggningsbidrag Svenska FF

Sista ansökningsdag om bidrag är den 31 december 2015.

Målsättning
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har en anläggningsfond för att ge Sveriges fotbollsföreningar, men även kommuner och bolag möjlighet att investera i arenor och anläggningar för fotboll.

Förutsättningar för att kunna ansöka
Bidrag ska kunna ges till föreningar, kommuner, bolag samt intresseorganisationer såsom SEF, EFD och SEFE.

Bidrag från förbundet förutsätter en ordentlig egeninsats, och där kommunalt
stöd - oavsett hur det kommer projektet till del kan tillmätas stor betydelse.

Anläggningsområden
Samtliga satsningar på anläggningsområdet som ingår i Anläggningskommitténs handlingsplan/resultatmål är möjliga att ansöka om stöd för.

Handlingsplan/resultatmål
Samtliga matcher i SvFF:s och distriktens tävlingssystem ska spelas på naturgräs eller konstgräs.

Föreningar i elitfotbollen ska ha tillgång till en arena som uppfyller SvFF:s krav på arenan på aktuell serienivå.

Samtliga anläggningar som används för seriespel, från och med spel på 11-manna plan, ska ha tillgång till omklädningsrum för spelare och domare och fungerande sanitär utrustning.

Under perioden 2014-2017, ska 15 fotbollshallar byggas och 300 konstgräsplaner, (5-7-9- och 11 mannaplaner) anläggas varav 30 med markvärme.

Föreningar ska under perioden 15 mars till 15 november kunna erbjuda träningstid enligt fotbollens Spela, Lek och lär på konst- eller naturgräs, till samtliga barn och ungdomar som vill spela fotboll i föreningen. Träningsytan ska minst ha en storlek som motsvarar åldersgruppens yta vid matchspel.

Under vintersäsongen (16/11-14/3) ska föreningar ges möjlighet att genomföra minst två träningspass per vecka och lag, på snöfri konstgräsplan eller i fotbollshall, för åldersgrupperna från och med 13 år.

Minst en näridrottsplats med konstgräs ska finnas per 10 000 invånare i respektive kommun eller minst en per kommun. Näridrottsplatsen, "Kulananläggning" eller motsvarande, ska i huvudsak vara till för spontanfotboll och bör anläggas i närheten av skola och bostadsområde.

Bidrag ur anläggningsfonden ska gå till minst tre projekt per år som har projekterat för alternativ miljövänlig energikälla.

Minst 50 föreningsägda fotbollsanläggningar ska ha ställt om från direktverkande el till miljövänlig energikälla.

Tillgång till tider i idrottshallar ska finnas i samtliga distrikt för träning, serier och cuper i futsal.

Anläggningar ska finnas i samtliga distrikt för tävlingar (serier och cuper) i beachsoccer som arrangeras av SvFF.

Utvecklingsarbete kopplat till evenemangsarenor t ex teknik och komfort.

Ansökan
Ansökan ställs till respektive distrikts anläggningsansvarig, se länk http://fogis.se/anlaggningarenor/stod-kontakt/distriktsansvariga/ som sedan nominerar minst två projekt till SvFF:s anläggningskommitté. Dessa projekt ska innehålla komplett dokumentation och vara prioriterade i angelägenhetsgrad.
Lista på samtliga projekt ska dock skickas in.

Ansökning skall vara distrikten tillhanda senast den 31 december 2015.

Dokumentation
Med ansökan ska biläggas: projektbeskrivning, förfrågningsunderlag, ritningar, kostnads- och finansieringskalkyl.

För mer information ta kontakt med anläggningsansvarig i ditt distrikt eller ronni.lundqvist@svenskfotboll.se