Svar anläggningsenkät

Smålands Fotbollförbund har nu följt upp vilka föreningar som har svarat på anläggningsenkäten. Vi ber nu de föreningar som inte har svarat att göra det omgående.

Om er förening inte har svarat, fyll i den digitala enkäten snarast!