Utbildningsläger 3-4

P/F07
Utbildningsläger 3: 5 juni (flick) och 6 juni (pojk)
Utbildningsläger 4: 11 september (flick) och 12 september (pojk)

Utbildningsläger arrangeras i våra åtta zoner och innehåller ledar- och spelarutbildning. Läger 3-4 är två träningsdagar.

Kostnaden är 300:-/tillfälle för spelare. I deltagaravgiften ingår mat och fotbollsinstruktion. SmFF fakturerar föreningen i efterhand, föreningen och deltagaren bestämmer vem som sedan ska stå för kostanderna. Ledarutbildningen är kostnadsfri.

Anmälan görs för spelare och ledare i separata anmälningsformulär, anmäl dig till det läger som du vill delta på utifrån den zon som din förening tillhör. Zonindelning.

Viktigt att anmälan görs innan sista anmälningsdag. Sista anmälningsdag är en månad innan lägerstart för både spelare och ledare.

OBS! Ingen automatiskt anmälan gör mellan de olika lägren utan man måste anmäla sig till varje enskilt tillfälle.

En kallelse med mer information om plats, tider och upplägg skickas ut till anmälda deltagare ca 2 veckor innan lägerstart.

Anmälan öppnar 15 februari: Webbanmälan.

Vid frågor kontakta:
My Wallin
my.wallin@smalandsfotbollen.se
036-345456