Representantskap 2019

Representantskapsmöte 2019
Plats: Myresjöhus Arena, Växjö
Tid: Söndagen 1 december kl. 15-18

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Mycket viktig information till anmälda deltagare till Representantskapsmötet samt till anmälda föreningar i Div 5 Herr 2020.

Då det uppkommit sen vakans efter att Blomstermåla IK avanmält sig från spel i Div 4 Herr 2020 så ger det följdverkningar som vi inte råder över.
IFK Borgholm är först på vakanslistan till Div 4 Herr och har tackat ja till denna plats.
I serieförslaget tar IFK Borgholm plats i Div 4 SÖ istället för Blomstermåla IK.

Detta skapar en vakans i Div 5 Herr efter IFK Borgholm.
Denna vakans kommer inte att hinna tillsättas innan söndagens möte och sedan kommer den också att kräva ett nytt reviderat serieförslag från SmFF.

Vakanslistan till Div 5 Herr ser ut som följer:
1. Alstermo IF
2. IF Ariel
3. IFK Österbymo

Föreningarna kommer att tillfrågas i denna ordning med början idag fredag 29/11.

Med anledning av ovanstående kommer Representantskapsmötet 2019 inte att fastställa Div 5 Herr utan ärendet bordläggs och förslaget är att Tävlingskommittén kommer att få i uppdrag att skicka ut ett nytt serieförslag på remiss till föreningarna.

Smålands FF:s Styrelse och Tävlingskommitté genom
Mats Larlind, sekr. TK