Anmälan till utbildningsläger 1-4

Nytt för 2021 är att vi under utbildningsläger 1-4 erbjuder både ledar- och spelarutbildning.

Ledarutbildningen vänder sig till ledare som vill fördjupa sin förståelse kring hur SvFF rekommenderar att man skapar goda lärandemiljöer för sina fotbollsspelare och hur man som tränare bör vara och vad man i sin träning bör fokusera på i olika åldrar.

Läs mer om utbildingsläger och anmälan.