Smålands FF

Utmärkelser för föreningar (efter ansökan)

År Utmärkelse
125  Diplom
100 Glasskål (större)
75 Glasskål (mellan)
50 Glasskål (mindre)
25

Diplom

Föreningar som jubilerar 2021

Väggstandar till föreningar som avancerar till eller vinner Allsvenskan /Superettan/Damallsvenskan/Elitettan.

Glasskål (mindre) för invigning av Idrottsplats/föreningslokal/konstgräs/fotbollshall m.m.

Utmärkelser för ledare (efter ansökan)

Poäng* Utmärkelse
250 Förtjänsttecken i guld + frikort
200 Förtjänsttecken i silver + frikort
År
15 Diplom
5 Ungdomsledardiplom
15 Domarmärket (för den som "dömt/tjänstgjort" i minst 15 år)

* Poängskala vid ansökan om förtjänsttecken i guld och silver högst 12 poäng/år får räknas.

1. 12 poäng/år:
Ordförande i fotbollsförening

2. 10 poäng/år:
Övriga invalda ledamöter i föreningsstyrelse och ordförande i Herr, Dam eller Ungdomssektion/kommitté

3. 9 poäng/år:
Övriga invalda ledamöter i Herr, Dam eller Ungdomssektion/kommitté, valberedning och föreningsanställda

4. 8 poäng/år:
Övriga fotbollarbetare, revisorer, damklubb, ideella tränare m.m.

Om man endast har uppdrag som ligger under grupp 4 får man max räkna 8 poäng/år.

Ansökan Smålands FF's utmärkelser

I undantagsfall kan Smålands FF:s styrelse besluta om annan form av utmärkelse.

Anmärkning

För erhållandet av utmärkelser gäller i princip att personen i fråga skall ha varit aktiv någon gång under de senaste fem åren samt att ett tidsintervall mellan de olika utmärkelserna på fem år ska gälla.

Om ansökan avser mer än en utmärkelse, utgår endast den högsta, om kriterierna för denna uppfylls.

Förbundsstyrelsen kan besluta om avvikelser från denna ordning. Förbundsstyrelsen kan vidare besluta om utdelning av tecken till personer, som inte är formellt behörig, men som ändå på ett annat sätt utfört betydande arbete för fotbollidrotten.

Utdelning av utmärkelser

Förtjänsttecken i guld utdelas vid Smålands FF:s ordinarie distriktsårsmöte eller jubileum.
Förtjänsttecken i silver utdelas vid föreningens årsmöte, jubileum eller annat lämpligt tillfälle.
Förtjänsttecken samt domarmärket berättigar till fritt inträde vid fotbollsmatcher i Småland under innehavarens livstid och i form av ett legitimationskort.
Beslutanderätten om förtjänstutmärkelser tillkommer styrelsen, som överlåtit besluten om förtjänsttecken i silver och diplom samt domarmärket till DN.
Förslagsrätten tillkommer ledamot av förbundsstyrelsen, dess kommittéer samt styrelse för till förbundet ansluten förening.

Ansökningar och frågor
Smålands FF
Box 484
551 16 Jönköping
ellen.strand@smalandsfotbollen.se
036-34 54 50