Svenska FF

Svenska Fotbollförbundets utdelar följande utmärkelser:

 • Till förening
  - Diplom för förening
  - Plaketten i silver för förening
 • Till ledare inom styrelser och kommittéer
  - Diplomet för Ledare
  - Förtjänsttecknet i Silver
  - Förtjänsttecknet i Guld
  - Förtjänstmedaljen i Guld
 • Till ungdomsledare
  - Diplom till Ungdomsledare
 • Till instruktörer
  - Förtjänstmärket för Instruktörer
 • Till domare
  - Förtjänstnålen för Fotbollsdomare

Klicka här för mer information och ansökningsblanketter.

Ansökan om utmärkelse till ungdomsledare och diplom ledare skickas till Smålands FF senast 4 veckor innan utdelningsdag.

Resterande ansökningar om utmärkelser skickas till Smålands FF senast 30 september som i sin tur sammanställer och skickar upp till Svenska FF för beslut.

Ansökningar och frågor
Smålands FF
Att: Ellen Strand
Box 484
551 16 Jönköping
ellen.strand@smalandsfotbollen.se
036-34 54 50